รับตรวจไวยากรณ์ Proofreading editing Rewriting Paraphrasing

รายละเอียดสินค้า
รับตรวจไวยากรณ์ Proofreading – editing/ Rewriting/ Paraphrasing งานคุณภาพ โดยเจ้าของภาษา
รับตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจได้ทั้งแบบ British และ American

http://www.proofread4sure.com มีบริการ ดังต่อไปนี้ ตรวจและแก้ไขไวยากรณ์ งานภาษาอังกฤษทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการและงานทั่วไปสำหรับนักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เช่น
- ตรวจไวยากรณ์งานวิชาการ (English Academic proofreading)
- งานวิชาการ ตรวจ ภาษาอังกฤษงานธุรกิจ (Proofreading & editing)
- ตรวจไวยากรณ์งานธุรกิจ (Business proofreading)
- ตรวจไวยากรณ์งานทั่วไป (General proofreading)
- ตรวจภาษาอังกฤษงานทั่วไป (Proofreading & Editing)

**มีหนังสือรับรองการตรวจภาษา**

ความแตกต่างของบริการทั้ง 4 แบบ
1. Proofreading เน้นการตรวจภาษาแก้ไขไวยากรณ์ให้ถูกต้อง บริการประเภทนี้เหมาะสำหรับงานที่ภาษาค่อนข้างดีอยู่แล้ว
2. Proofreading and editing เป็นการตรวจภาษาแบบ Full Edit แก้ประโยค คำเชื่อม คำศัพท์ ไวยากรณ์เป็นบริการที่ตรวจสอบและแก้ไของค์ประกอบทั้งหมดเพื่อให้งานเขียนมีความถูกต้องสละสลวยตามหลักและลักษณะภาษาเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้นเหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง ต้องการนำไปตีพิมพ์
3. Paraphrasing เป็นการนำงานเขียนหรือคำพูดของผู้อื่นมาปรับเขียนใหม่เป็นคำพูดของตนเอง บริการนี้เหมาะสำหรับการนำข้อความผลงานวิจัยของผู้อื่นมาใช้ และต้องการปรับภาษาเป็นของตนเอง
4. Rewriting เป็นการเขียนงานชิ้นนั้นขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยต้องทำความเข้าใจเนื้อหาของงานทั้งหมดเสียก่อน จึงทำการเขียนขึ้นใหม่ บริการนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้นฉบับมีปัญหาด้านคุณภาพของภาษา

โดยมี Proofreaders/Editors ที่เป็นเจ้าของภาษา (English Native Speakers) ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ สามารถตรวจสอบราคาและพร้อมบริการได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง

ลูกค้าสามารถประเมินราคาได้เองทันที มีการรับรองเอกสาร สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง

และเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทางเรามีทีมงานช่วยเหลือติดตามงานและมีระบบติดตามความก้าวหน้าอีกด้วย
ถ้าหากสนใจสามารถใช้บริการได้ที่
http://www.proofread4sure.com
อีเมล์ [email protected]
โทร 093-397-4214
หรือ ไลน์ ไอดี @pawano